សម្រេចអនុម័តលើ គម្រោង​ទិញ​ថាមព​លអ​គ្គិសនី​ផលិត ដោយធ្យូងថ្ម​ ២៤០០ មេហ្កាវ៉ាត់ ​ពីប្រទេ​សឡា​វ – CEN