សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ខ្លួនឯង រួច​ចាក់​សាំង​ដុត​សព​ក្នុងផ្ទះ ដើ​ម្ប​បង្វែរជា​ករណីអគ្គីភ័យ ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN