ដូណាល់​ ត្រាំ​ ពន្យារពេ​លដំ​ឡើងព​ន្ធលើទំ​និញនាំ​ចូល​ពីចិន មុនពេល​ចរ​ចាជាថ្មី​ – CEN