ឈាន​ចូល​​ថ្ងៃ​ទី​​៥ហើយ សា​ឡង់​ដឹក​ខ្សាច់​​ ​បើក​​ទៅ​បុក​សសរស្ពាន​ព្រែក​​តា​មា​ក់ នៅកន្លែងដដែល អូសមិនចេញ – CEN