ក្រសួង​ការងារ ​ឈប់​​ទ​ទួល​​ស្គាល់​វិទ្យាស្ថាន​អ៊ិ​ក​សែលប៉ូ​លីធាន ក្រោយ​​សម​ត្ថកិច្ច​​ចាប់​ជន​ជាតិ​ចិន​​​ជាង​​១០០​​នាក់ – CEN