ចិន​សន្យា​កាត់បន្ថយ​ការផ្គត់ផ្គង់​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​ឲ្យ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN