បិទច​រាច​រណ៍​នាវា ជលយាន ជលយានយន្តគ្រ​ប់​ប្រភេ​ទ តាមផ្លូវទឹ​ក​ទន្លេមេ​គង្គ ចំណុចស្ពានព្រែកតាមា​ក់​ ខណៈសាឡង់ដឹកខ្សាច់ជា​ប់​គាំងស​សរ​ស្ពាន – CEN