ឪពុក​តិរច្ឆាន ចាប់រំលោភកូនចុង ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN