បើក​បរ​ម៉ូតូមិ​នប្រកាន់ស្ដាំត្រូវរថយន្តមកពីមុ​ខ​បុក​បណ្តា​លឲ្យរង​របួ​សធ្ងន់​ នៅក្រុង​ស្វាយ​រៀ​ង – CEN