ធ្លាក់​បា​ឡុង​នៅអេ​ហ្ស៊ី​ប បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នកទេសចរ​ម្នាក់​ស្លាប់ – CEN