យុវជន​ម្នាក់ ចាក់​សាក់​លើ​ទ្រូង បងធំ​ពិឃាត ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ករណី​លួចនិង​គ្រឿងញៀន​ – CEN