ជន​ល្មោភកាម ឃើញ​ឱកាសល្អ ស្ទុះ​ទៅ​ចាប់រំលោភ​កុមារី​ម្នាក់ នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក​ – CEN