សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បើកកិច្ចប្រ​ជុំម​ន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ការងារលើកទី៥ ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLMTV, នៅប្រទេស​ណា ក៏ត្រូវការពលករដែរ​ – CEN