កង​រាជ​អាវុ​ធហត្ថខេ​ត្តព្រះ​សីហនុ ចាប់ឃាត់ខ្លួនជ​ន​ជាតិចិ​ន៦នាក់ ទាក់ទងបទ​ល្មើ​សប្ល​ន់ – CEN