សាខា​កាក​បាទក្រ​ហម​កម្ពុជាស្រុ​កចន្ទ្រា នាំអំណោយមនុស្សធម៌​ ចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយដ​ល់​ជនក្រី​ក្រ – CEN