ផ្លែឈើ​ទាំង​នេះ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម​ក៏អាច​ញ៉ាំបាន​ដែរ – CEN