សំរាមទាំង ៨៣កុងតឺន័រ ត្រូវបានដឹកចេញពី​​ក​ម្ពុជាអ​ស់​ហើយ ក្រោយពីបង់ប្រាក់ពិន័យចូលរដ្ឋ​ – CEN