អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវជំរុញដ​ល់ម​ន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ត្រូវរួ​មសហការគ្នាឲ្យបា​ន​ល្អ លើកិច្ចការបម្រើសេ​វា​ជូន​ប្រជាព​លរដ្ឋ នៅការិ​យាល័​យច្រក​ចេញ​ចូលតែ​មួយ – CEN