ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​”​យុទ្ធនា​ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​តាម​បណ្ដោយ​ព្រំដែន​ – CEN