រថយន្ត starex កែច្នៃ​ខុស​លក្ខណ​បច្ចេកទេស និង​ដឹក​សំពីងសំពោង ត្រូវ​ឃាត់ទុក – CEN