ចៅហ្វាយក្រុង​ភ្នំពេ​ញ ដាក់ឱសានវាទ១០​ថ្ងៃ ដល់អ្នកសង់របង​រំ​លោភក​ម្មសិ​ទ្ធិអ្នក​ដទៃ ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍​ឬ​ស្សីកែ​វ ត្រូវរុះរើ​ចេ​ញ – CEN