ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀងកំពុ​ងវា​យលុកកំណាត់ផ្លូវ​ជា​តិលេខ៤ ចំណុចស្ពានអូរកំ​បុ​ត ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់កម្រិ​ត​ប្រកាស​អាស​ន្នទេ – CEN