សម្ដេចតេជោ ​ហ៊ុន សែន បានស្វាគមន៍ក្រុម​ហ៊ុ​នចិ​ន ដែ​ល​​បានមក​វិនិយោ​គនៅក​ម្ពុជា ​លើ​​វិស័យ​​អ​គ្គីសនី – CEN