អា​ណាព្យាបា​លយុ​វជន៣នាក់ ដែលរថយន្តបុ​ក​ស្លាប់ ស្នើឲ្យលោកស្នងការនគរបាល​ខេ​ត្តកំ​ពត ជួយរក​យុ​ត្តិធម៌ – CEN