រដ្ឋ​បាលខេ​ត្ត​កោះកុង ផ្អាកមិនឲ្យរថយន្តដឹ​ក​ទំនិញ​ធុនធំ​ បើកឆ្ល​ងកា​ត់ផ្លូវជា​តិ​លេខ៤៨ ពីរថ្ងៃ ១៨~១៩កញ្ញា – CEN