មន្ត្រី​ប៉េអឹម​ក្រុងភ្នំពេញ​ម្នាក់ មិនដឹង​មាន​វិបត្តិ​អ្វី​បាញ់​សម្លាញ់​ខ្លួន នៅក្នុង​វង់​ផឹកស៊ី​ – CEN