ពេលកម្ម​ក​រចេញពីផ្ទះមក​ធ្វើ​ការ​ នឹង​ចេញពី​ធ្វើការ​ទៅផ្ទះ រថយន្តកុ​ងតឺ​ន័រ ​រថយន្តដឹកទំនិញ​ធុ​នធ្ងន់ រថយន្តដឹកជញ្ជូន​គ្រឿ​ងសំ​ណង់​ ត្រូវផ្អាកចរាចរណ៍​តា​មប​ណ្តោយផ្លូវ​ជាតិ​លេខ១ នៅក្រុងបាវិត – CEN