ក្រសួងការងារ បញ្ជាក់បន្ថែមករណី​​គ្រោះថ្នា​ក់ច​រាចរ​ Ford បុក​ម៉ូតូ​ប៉ើង​​ទៅផ្ទុប​នឹងឡានដឹ​កក​ម្មករ​ បណ្ដាលឲ្យ​បាត់ប​ង់​​អា​​យុ​ជី​វិត​មនុ​ស្ស​ ៣នាក់ – CEN