ក្រសួងយុត្តិធម៌ បណ្តេញ​ក្រឡាបញ្ជី​សាលាឧទ្ធរណ៍​លោក ​ទេព ធី​រិ​ទ្ធ ចេញពី​ក្របខណ្ឌ​ – CEN