រាជរដ្ឋាភិបាល​ចេញ សជណ ៣ ​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ដោះស្រាយ ក្រោយ​បក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក​ដាក់​របាយការណ៍​ជូន​ – CEN