ទង្វើ “​ភ្លីភ្លើ​” រក​គ្មាន​របស់លោក​ចោរ ដែល​លួច​យក​ស្រា vodka មួយ​ដប មានតម្លៃ​ជាង ១​លាន​ផោន​ – CEN