យុវជន​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ ខុស​បច្ចេកទេស​ដួល រថយន្ត​ដឹក​ឥដ្ឋ មកដល់​កិន​ស្លាប់​ – CEN