ក្រពើ​ពុំ​ទាន់​ស្រក់​ទឹកភ្នែក ពុំនោះសោត អ្នក​ទាំងនេះ ពិតជា​រក​ពេល​ស្តាយក្រោយ​ពុំបាន​ – CEN