ឪពុក​​ក្មេក ខឹងបណ្តេញកូនប្រសា​មិ​នចេ​ញពីផ្ទះ​ ទ្រាំមិន​​​បាន កាប់មួយដា​វសាំ​​​ម៉ូរ៉ៃ​ ទុកជាការព្រ​មា​ន – CEN