សិស្ស​ផ្នែក​ចុងភៅ​របស់​កម្ពុជា ២​រូប ដណ្ដើមបាន​មេដាយប្រាក់ និង​សំរិទ្ធ​ក្នុងការ​ប្រកួត​ចម្អិនម្ហូប​អាហារ​អាស៊ាន​-​ចិន​ – CEN