មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង គ្រោង​ផ្តល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព ដោយ​ឥត​បង់ថ្លៃ​ – CEN