បុរសម្នាក់មាន​តួនាទី​ជាម​ន្រ្តីរា​ជការ បើក​រថ​យន្តបុកស​​​ន្តិសុ​​ខម្នាក់ បាក់ជើងម្ខាង​ – CEN