សម្តេចព្រះរាម នរោត្តម បុប្ផាទេវី ៖ មិត្ត​ភាព​កម្ពុជាចិ​ន មានអាយុកាលយូរអង្វែ​ង និងអ​ភិវ​ឌ្ឍន៍ជាប​ន្តបន្ទា​ប់ – CEN