ផ្កាយ ៣ ក្លែងក្លាយត្រូវចាប់ខ្លួនជាថ្មី ពីបទរំលោភដីពលរដ្ឋក្រុងប៉ោយប៉ែត – CEN