រាជរដ្ឋាភិបាល នឹង​ទិញ​ស្ពាន និង​ផ្លូវ លី យ៉ុង​ផាត់ ព្រែក​ព្នៅ មក​គ្រប់គ្រង​វិញ ដោយ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​មិនបាច់​បង់ថ្លៃ​ – CEN