សម្ដេច​ក្រឡាហោម បំពេញ​ទស្សនកិច្ច នៅ​អាល្លឺម៉ង់ ដើម្បី​សិក្សា​ស្វែងយល់​បន្ថែម អំពី​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ – CEN