ថ្ងៃនេះ​មហាជន​ជាង​៤៥,០០០​នាក់ ចូលរួម​អបអរសាទរ​ថ្ងៃជ័យ​ជម្នះ ៧ មករា លើក​ទី​៣៩​ឆ្នាំ យ៉ាង​មហោឡារិក​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ​ – CEN