អ្នកដំណើរ​ម្នាក់ សម្រាលកូន​លើ​រថយន្ត City Bus​ ឆ្ពោះទៅ​ខេត្តសៀមរាប ដោយ​សុខ​សុវត្ថិភាព​ – CEN