អភិបាលក្រុង​ដូន​កែវ អំពាវនាវ​អោយ​ពលរដ្ឋ​ចូលមក​សុំ​ការអនុញ្ញាត​ជាមួយនឹង​ជំនាញ​សិន មុន​នឹង​ចាក់ដី​ដាក់លូ​រលុប​នៅតាម​មាត់​ប្រឡាយ​ – CEN