មនុស្ស​២នា​ក់ បានរ​ងរ​បួស​ធ្ងន់ និងស្រាល ដោយសា​រម៉ូតូ​បុកគ្នា នៅក្រុង​ស្វាយរៀ​ង – CEN