ឃាត់ខ្លួន​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់ លួងលោ​ម និងគំរាមរំលោ​ភសេព​សន្ថ​វ: លើក្មេង​ស្រី២នាក់​បងប្អូន – CEN