គ្រួសារ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង នៅ​សង្កាត់​ស្វាយរៀង ទទួលបាន​អំណោយ​មនុស្សធម៌​ – CEN