ចាប់ខ្លួ​នជ​នស​ង្ស័យជ​នជាតិ​ឡាវ​ម្នាក់ នាំយកគ្រឿងញៀន ៣​កញ្ចប់​ធំ ពីប្រទេសឡាវចូលមក​ក​ម្ពុជា – CEN