កូរ៉េខា​ងជើ​ងអះ​អាងថា​ខ្លួនបានបាញ់សាកល្ប​ង​មីស៊ីល​ ពីនាវា​មុជ​ទឹក បានដោ​យជោគ​ជ័យ – CEN