សាលាដំ​បូងរាជ​ធានីភ្នំ​ពេញ​ ប្រកាសសាលក្រ​ម ​ចាត់រ​បៀប ករណីអតីត​អ្នក​សារព័ត៌​មាន វិទ្យុអា​ស៊ីសេ​រី – CEN